< Cofnij

Unieważnienie postępowania nr DNI/ZO/06/2017

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje  o  unieważnieniu  zapytania ofertowego dotyczącego opracowania dokumentu - Program Rozwojowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej w ramach projektu: ,,Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający unieważnił postępowanie z powodu nie spełnienia wymogu otrzymania dwóch ważnych ofert.

» Komunikat