< Cofnij

Konkurs na wykonanie bazy danych oraz projektu graficznego wraz z implementacją, konfiguracją i wdrożeniem strony internetowej

Dział Administracyjno-Gospodarczy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty na wykonanie bazy danych na podstawie ankiety w systemie Red Cap oraz projektu graficznego wraz z implementacją, konfiguracją i wdrożeniem nowej strony internetowej dla Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej dla projektu "Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164.

» Zaproszenie do składania ofert

» Wzór ankiety