< Cofnij

Wyniki konkursu na wykonanie tablic pamiątkowych wraz z montażem

Wyniki konkursu na wykonanie tablic pamiątkowych wraz z montażem, w ramach realizacji projektów: „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej”; „Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium”; „Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - eUczelnia” współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Protokół z wyboru oferty