< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentu

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentu – Program Rozwojowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej w ramach projektu:
,,Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje