< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji interkulturowej dla studentów UMP

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji interkulturowej dla studentów UMP w ramach projektu „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-K303/16-00 z dnia 05.01.2017r.

» Więcej informacji
» Formularz ofertowy
» Oświadczenie