< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelowej

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelowej podczas kursu w ramach Projektu "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej" POWR.05.04.00-00-0086/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Zapytanie ofertowe

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

3. Termin realizacji zamówienia: Usługi mają być świadczone na terenie miasta Poznań, w dniach:
• 16-17.03.2019r.
• 13-14.04.2019r.
• 08-09.06.2019r.
Miejsce kursów: Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, 60-955 Poznań

Termin składania ofert
30-01-2019

 

Wyniki postępowania

» Protokół z wyboru oferty z dnia 31.01.2019 r.