< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania audytu zewnętrznego

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na usługę

wykonania audytu zewnętrznego projektu:
„Personalizacja leczenia czerniaka przy użyciu szczepionek terapeutycznych”, realizowanego w ramach programu Innomed współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

» Więcej informacji
» Oświadczenie
» Formularz oferty