< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert przez magistra psychologii

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert przez magistra psychologii do merytorycznej kontroli, współprowadzenia zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem aspektów psychologicznych oraz pomoc we współtworzeniu badań naukowych związanych z procesem nauczania w Centrum Symulacji Medycznej w ramach Projektu: "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Zapytanie ofertowe
» Oświadczenie

 


5.03.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje