Zapytania ofertowe

09/09/2016

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie ankiet

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty na przeprowadzenie ankiet w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski

07/09/2016

Wyniki konkursu na udzielanie konsultacji dietetycznych

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym udzielania konsultacji dietetycznych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej...

06/09/2016

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczącego wykonania usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski

05/09/2016

Wyniki konkursu na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych

W związku z rozstrzygnięciem wyboru ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych...

Archiwum