Zapytania ofertowe

08/03/2016

Wyniki konkursu dotyczącego wyboru pism dla rodziców dzieci przedszkolnych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych informuje, że konkurs dotyczący wyboru pism dla rodziców dzieci przedszkolnych wygrała firma: Blue Eyes Media Sp. z o.o.

10/02/2016

Zaproszenie do składania ofert dla wydawców czasopism

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza wydawców czasopism dla rodziców dzieci przedszkolnych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie konkursu...

01/02/2016

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. promocji

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert w konkursie na stanowisko specjalisty ds. promocji...

22/01/2016

Wyniki konkurs na wykonanie bazy danych oraz projektu graficznego wraz z implementacją, konfiguracją i wdrożeniem strony internetowej

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego...

Archiwum