< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego nr 2021/43/D/NZ7/00622 pt.: Nowe strategie w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca oparte o jedwabne nanonośniki ukierunkowane na unaczynienie guza, dr Anna Florczak, ogłasza nabór na stanowisko stypendysty-doktoranta w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 26.10.2022 r., godz. 15:00

» Szczegółowe informacje