< Cofnij

Nabór na stanowisko doktorant-stypendysta - wyniki postępowania

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko doktorant-stypendysta w Zakładzie Genetyki w Psychiatrii w Katedrze Psychiatrii.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS nr UMO-2016/21/B/NZ5/00492 pt. "Czynniki genetyczne i deficyty funkcji wykonawczych jako podłoże zwiększonego ryzyka otyłości u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (Attention-Deficyt/Hyperactivity Disordre, ADHD)".

Termin składania ofert: 31 października 2020, 23:59

» Szczegółowe informacje

 


8.12.2020 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje