< Cofnij

Poszukiwany Konsorcjant w projekcie ORESTES

Nabór otwarty w poszukiwaniu Konsorcjanta w projekcie pt.: „ORESTES - Ocena RESTytucji czynności poznawczych Eksplorowanych w Sferze językowej i pozajęzykowej u osób w wieku podeszłym z niedosłuchem po zastosowaniu betahistyny”.

Projekt dotyczy: oceny wpływu betahistyny na czynności poznawcze u osób w wieku podeszłym z niedosłuchem. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (LIDER) poszukuje partnera, który w projekcie finansowanym ze środków ABM (w ramach konkursu: "Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii - ABM/2021/2”).

» Szczegółowe informacje