< Cofnij

Staże w Kilonii

Trwa kolejny nabór na staże naukowe w Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii (od 6 tygodni do 3 miesięcy). Staże przewidywane są dla młodych pracowników, którzy legitymują się pewnym dorobkiem naukowym i nie ukończyli 35 lat.

O staże ubiegać się mogą:

  1. pełnoetatowi pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  2. doktoranci.

Termin składania dokumentów upływa 30 maja 2020 o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach współpracy międzynarodowej: http://www.ump.edu.pl/uniwersytet/wspolpraca-miedzynarodowa/aktualnosci