Komunikaty

19/10/2021

Zaproszenie dla studentów do udziału w zajęciach Studenckiego Punktu Konsultacyjnego

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza studentów kierunku lekarskiego i farmacji studiujących na 4 ostatnich semestrach do składania zgłoszeń do udziału w spotkaniach Studenckiego Punktu Konsultacyjnego.

15/10/2021

OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3 - wewnętrzny termin UMP na składanie wniosków

Informujemy, że wewnętrzny termin UMP na składanie wniosków w konkursach OPUS 22, SONATA 17 oraz PRELUDIUM BIS 3 mija 07.12.2021 r. Dostarczenie wniosku po ww. terminie nie gwarantuje jego wysłania do Narodowego Centrum Nauki.

14/10/2021

Konkurs na 2 stanowiska stypendysta-magistrant (NCN) - wyniki postępowania

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Kierownik projektu, prof. dr hab. n. med. Julian Malicki, kierownik Katedry i Zakładu Elektroradiologii, zapraszają do składania ofert w konkursie na 2 stanowiska stypendysta-magistrant w projekcie Narodowego Centrum Nauki.

14/10/2021

Nabór na II edycję Studiów Podyplomowych Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna

Szanowni Państwo, w związku z ogromnym zainteresowaniem tematem opieki farmaceutycznej i pierwszą edycją studiów, uruchomiliśmy nabór na II edycję Studiów Podyplomowych Profesjonalnego doradztwa i opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej.

Archiwum