Komunikaty

11/03/2022

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik projektu pt. „Badania niekodujących regulatorowych wariantów liczby kopii, jako przyczyny wrodzonych wad kończyn u ludzi” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta.

Archiwum