Komunikaty

09/11/2015

Wynik postępowania konkursowego

Informuję, iż na ostatnim posiedzeniu komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu...

05/11/2015

Warsztaty nt. możliwości pozyskiwania funduszy z NCBiR

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Jarosław Walkowiak zaprasza pracowników naukowych Uczelni do wzięcia udziału w warsztatach...

05/11/2015

Warsztaty biblioteczne 2015/2016

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie korzystać z różnorodnych źródeł naukowej informacji medycznej, jak zdobyć...

04/11/2015

Ekwiwalent świąteczny dla pracowników

Realizując zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o wypłacie ekwiwalentu za bon świąteczny, proszę o składanie...

Archiwum