Komunikaty

09/07/2019

Zaproszenie do składania ofert na udział w EBMA Conference 2019 w dniach 7-9 listopada 2019 r. w Łodzi

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu do składania ofert na udziału w konferencji European Board of Assessors EBMA Conference 2019 w dniach 7-9 listopada 2019 r. w Łodzi.

08/07/2019

Nabór na stanowisko stypendysta - magistrant/magistrantka

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko stypendysta - magistrant/magistrantka w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS - NZ. Termin składania dokumentów upływa 23 czerwca 2019 o godz. 23:59.

08/07/2019

Dofinansowanie kształcenia podyplomowego - nabór II

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy kadrę administracyjną i kierowniczą UMP do zgłaszania aplikacji na dofinansowanie udziału w studiach podyplomowych lubi studiach MBA w ramach realizowanego programu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja...

04/07/2019

Rekrutacja na konferencję Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Medycznej w Wiedniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji projektu "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"...

Archiwum