Analityka kryminalistyczna i sądowa

Dla osób zainteresowanych udziałem w badaniach materiału dowodowego, środków stosowanych w dopingu, zafałszowań leków i żywności, opracowaniem raportów z wykonanych badań oraz przygotowaniem ekspertyz sądowych, studia na kierunki analityka kryminalistyczna i sądowa są najlepszym wyborem.

    W czasie studiów uzyskasz interdyscyplinarną wiedzę w zakresie antropologii sądowej, biochemii, genetyki, toksykologii, mikrobiologii, chemii medycznej, farmakologii, medycyny sądowej, podstaw prawodawstwa, uzależnień lekowych oraz zastosowania metod analitycznych i statystycznych. 
    Studia na kierunku analityka kryminalistyczna i sądowa przygotują Cię do pracy w laboratoriach analitycznych i naukowych, zakładach i instytucjach wykonujących badania z zakresu medycyny sądowej, toksykologii zatruć, analizy leków i żywności oraz do prowadzenia działań profilaktycznych związanych z narkomanią, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi. 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025:

Kierunek: analityka kryminalistyczna i sądowa
Studia drugiego stopnia, niestacjonarne, 2-letnie, płatne
(prowadzone pod warunkiem uruchomienia tego kierunku przez Uczelnię)

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 25 kandydatów.

  1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata uzyskany na kierunku analityka kryminalistyczna i sądowa lub kierunkach pokrewnych o profilu biologicznym, chemicznym lub medycznym.
  2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
  3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

Zobacz także