Fizjoterapia

Baner

Na skutek wypadków i schorzeń coraz więcej osób ma problemy z poruszaniem się i samodzielnym funkcjonowaniem. Codzienne zmaganie się z bólem jest także walką o akceptację. Dla takich osób najlepszym lekarstwem staje się ruch. To fizjoterapeuci własnymi rękoma pozwalają chorym odzyskiwać sprawność fizyczną i wiarę w siebie. 

    Dzięki studiom nauczysz się jak prawidłowo kształtować, podtrzymywać i przywracać funkcje ruchowe osobom chorym i niepełnosprawnym. Dowiesz się jak usuwać dolegliwości towarzyszące chorobie oraz jak zapobiegać jej postępowi i nieoczekiwanym nawrotom. Podczas praktyk poprawisz umiejętności komunikacji z pacjentem cierpiącym, który potrzebuje szczególnej uwagi, delikatności i zrozumienia.
    Absolwenci, jako fizjoterapeuci i masażyści, pracują w szpitalach, przychodniach specjalistycznych, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, placówkach oświatowych, zakładach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej i domach opieki społecznej.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

Kierunek: fizjoterapia
Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie oraz praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów

* Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu.
** Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.
 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

Kierunek: fizjoterapia
Jednolite studia magisterskie, niestacjonarne, 5-letnie, płatne oraz praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów

* Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu.
** Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 1. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony dla NM, IB, EB) z biologii.
  W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 5.
 2. Kandydatom z tzw. „starą maturą” wyniki zostaną przeliczone zgodnie z przelicznikami zmieszczonymi w § 9 pkt 4 lub na podstawie wyników z biologii przedstawionych na zaświadczeniu z OKE. Dla przedmiotu zdanego na poziomie rozszerzonym wynik w procentach zostanie przeliczony na punkty - 1% = 1pkt natomiast dla przedmiotu zdanego na poziomie podstawowym wynik zostanie przeliczony na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P
  R - poziom rozszerzony
  P - poziom podstawowy
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań,
pokój E-114 (I piętro)

Tel.: (61) 854-74-66, 854-74-67, 854-74-68, 854-74-69, 854-74-65
Fax: (61) 854-74-71
E-mail: rekrutacja@ump.edu.pl

Zobacz także