Protetyka słuchu

Baner

Ponad 30% Polaków dotkniętych jest niedosłuchem. Z wiekiem tracą oni entuzjazm życia i czują się wykluczeni. Dzięki protetykowi słuchu pacjenci mogą wrócić do codzienności, być samodzielni i uśmiechnięci. To protetyk zdiagnozuje ubytek, dobierze właściwy aparat i zadba o akustyczną opiekę nad pacjentem. 

    Dzięki unikalnemu programowi zajęć uzyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych związanych z procesem słyszenia. Audiologia, audiometria mowy czy topodiagnostyka układu słuchowego, to jedne z wielu specjalistycznych przedmiotów, w których będziesz mógł uczestniczyć. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności samodzielnego przeprowadzania badań diagnostycznych. Nauczysz się dobierać i dopasowywać aparaty oraz implanty słuchowe. Uzyskasz też doświad- czenia w zakresie sprawowania opieki nad pacjentami.
    Protetyka słuchu jest uważana za kierunek przyszłości. Jej absolwenci to specjaliści wąskiej dziedziny rozchwytywani przez pracodawców. Szczególnie przez gabinety protetyki słuchu, pracownie audiometryczne i otoplastyczne oraz jednostki badawcze.
    Kierunek w 2016 roku uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z przyszłością”.

Studia z Przyszłością

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

Kierunek: protetyka słuchu
Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

  1. Od kandydatów wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu nauk medycznych, przyrodniczych, ścisłych lub technicznych.
  2. Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień podanych na stronie internetowej Uczelni.
  3. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 100 pkt

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań,
pokój E-114 (I piętro)

Tel.: (61) 854-74-26, 854-74-27, 854-74-28, 854-74-70
Fax: (61) 854-74-71
E-mail: rekrutacja@ump.edu.pl

Zobacz także