Limity przyjęć 2021/2022

Kierunek studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Cudzoziemcy*
Analityka medyczna -
studia jednolite magisterskie
60 10 2**
Biotechnologia medyczna -
I stopnia
25 0 -
Biotechnologia medyczna -
II stopnia
20 - -
Dietetyka -
I stopnia
48 0 -
Dietetyka -
II stopnia
40 0 -
Elektroradiologia -
I stopnia
 25 - -
Elektroradiologia -
II stopnia
25 36  -
Farmacja -
studia jednolite
 180 30  3**
Fizjoterapia -
studia jednolite magisterskie
125  30 2**
Inżynieria farmaceutyczna -
I stopnia***
0 -  -
Kosmetologia -
I stopnia
50 -  -
Kosmetologia -
II stopnia
- 80  -
Lekarski -
studia jednolite magisterskie**
 340 110  2
Lekarsko-dentystyczny -
studia jednolite magisterskie**
68  14 2
Neurobiologia -
I stopnia****
0 - -
Optometria, spec. Optyka okularowa-
I stopnia
24  - -
Optometria -
II stopnia
24 -  -
Pielęgniarstwo -
I stopnia
125 - 2**
Pielęgniarstwo -
II stopnia
100 50  -
Położnictwo -
I stopnia
 100 - 2**
Położnictwo -
II stopnia
80 50 -
Protetyka słuchu -
II stopnia
 24  - -
Ratownictwo medyczne -
I stopnia
40 - -
Techniki dentystyczne -
I stopnia
16  -  -
Terapia zajęciowa -
I stopnia
50 -  -
Terapia zajęciowa -
II stopnia
 25  30 -
Zdrowie publiczne -
I stopnia
 75 - -
Zdrowie publiczne -
II stopnia
30  30  -

* W rozumieniu art. 323 ust 1 pkt 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

** Limity przyjęć będą obowiązywały pod warunkiem, że będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

*** Nabór na kierunek inżynieria farmaceutyczna prowadzony jest przez Politechnikę Poznańską.

**** Nabór na kierunek neurobiologia prowadzony jest przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz także