< Cofnij

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie: Opieka i aktywizacja osób w wieku podeszłym"

Data wydarzenia: 7 czerwca 2019

Zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie: Opieka i aktywizacja osób w wieku podeszłym".

Termin: 7 czerwca 2019 r.
Miejsce: Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8

Organizatorzy:
Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego, Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej,
Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Poznański.

Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:
1. Opieka nad osobą starszą w domu i instytucji.
2. Specyfika przebiegu procesu chorobowego i pielęgnacji u osób starszych.
3. Różne formy opieki nad osobami w okresie starości.
4. Propozycje wsparcia opiekuna.
5. Aktywizacja poznawcza i ruchowa osób starszych.
6. Miejsce osoby starszej w społeczeństwie.
7. Działalność opieki społecznej i formy udzielanego wsparcia.
8. Senior przewlekle chory.

» Komunikat I
» Komunikat II