Zapytania ofertowe

31/08/2016

Zaproszenie do składania ofert na udzielanie konsultacji dietetycznych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty na udzielanie konsultacji dietetycznych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski

29/08/2016

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego udzielania konsultacji dietetycznych

Uprzejmie informujemy, że zapytanie ofertowe dotyczące udzielania konsultacji dietetycznych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski...

26/08/2016

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski

26/08/2016

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych.

Archiwum