Zapytania ofertowe

21/09/2016

Wyniki konkursu na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dotyczy Projektu "Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno - epidemiologicznych regionu...

20/09/2016

Wyniki konkursu na przeprowadzenie ankiet

Dotyczy Projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu...

12/09/2016

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski

09/09/2016

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie ankiet

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty na przeprowadzenie ankiet w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski

Archiwum