Zapytania ofertowe

01/06/2017

Wyniki konkursu na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach...

22/05/2017

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu...

28/04/2017

Unieważnienie postępowania nr DNI/ZO/06/2017

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego...

26/04/2017

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty w programie Akademickie Biura Karier.

Archiwum