Zapytania ofertowe

26/04/2017

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty w programie Akademickie Biura Karier.

14/04/2017

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentu

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentu – Program Rozwojowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej

03/04/2017

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej

Dział Nauki Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników projektu...

03/04/2017

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej

Dział Nauki Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników i uczestniczek projektu...

Archiwum