Zapytania ofertowe

13/07/2017

Wyniki konkursu na przeprowadzenie warsztatów

Dotyczy DNI/ZO/05/2017 projekt „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

06/07/2017

Wyniki konkursu na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów

Dotyczy: Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych...

26/06/2017

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów...

22/06/2017

Wyniki konkursu na realizację usługi transportowej

Dotyczy: DNI/ZO/07/2017 „Usługa transportowa – przewóz studentów na wizyty studyjne” realizowane w ramach projektu...

Archiwum