Zapytania ofertowe

09/06/2017

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej...

01/06/2017

Wyniki konkursu na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach...

22/05/2017

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu...

28/04/2017

Unieważnienie postępowania nr DNI/ZO/06/2017

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego...

Archiwum