< Cofnij

Granty w realizacji

Wśród laureatek i laureatów konkursu SONATA 17, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, znalazło się troje reprezentantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Konkurs skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z założeniami poszczególnych projektów: