Komunikaty

25/05/2022

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego NCN Sonata Bis nr 2021/42/E/HS1/00106 pt.: Kwantytatywna fenomenologia zaburzeń temporalności, dr hab. Marcin Moskalewicz, prof. UMP, ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant.

25/05/2022

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego nr 2021/42/E/HS1/00106 pt.: Kwantytatywna fenomenologia zaburzeń temporalności, dr. hab. Marcin Moskalewicz, prof. UMP, ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

23/05/2022

Kurs online pt. „Visualizing the spine and spine disorders”

Uwaga studenci V i VI roku kierunku lekarskiego! W ramach projektu SCaLPEL odbędzie się kurs online pt. „Visualizing the spine and spine disorders”.

11/05/2022

Stypendia dla naukowców z Ukrainy / Scholarships for scientists from Ukraine

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium dla naukowców z Ukrainy pracujących w UMP. / We kindly invite you to submit applications for a scholarship for scientists from Ukraine working at the UMP.

Archiwum