Komunikaty

22/11/2015

Szkolenie "Wybrane zagadnienia z receptury aptecznej"

Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Wybrane zagadnienia z receptury aptecznej" organizowane przez Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu.

22/11/2015

Możliwości dofinansowania projektów UMP w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020

Komunikat Działu Obsługi Funduszy Strukturalnych w sprawie możliwości dofinansowania projektów UMP w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020.

21/11/2015

Nabór na III edycję Podyplomowego Studium "Zaburzenia w rozwoju dziecka i możliwości interwencji"

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi rekrutację kandydatów na...

19/11/2015

Bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych

Zapraszamy pielęgniarki i położne na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.

Archiwum