Zapytania ofertowe

11/08/2017

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu dla instruktorów symulacji medycznej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu dla instruktorów symulacji medycznej w ramach projektu ,,Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’ - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

13/07/2017

Wyniki konkursu na przeprowadzenie warsztatów

Dotyczy DNI/ZO/05/2017 projekt „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

06/07/2017

Wyniki konkursu na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów

Dotyczy: Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych...

26/06/2017

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów...

Archiwum