Zapytania ofertowe

21/01/2019

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelowej

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelowej podczas kursu w ramach Projektu "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej" POWR.05.04.00-00-0086/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

29/11/2018

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie scenariusza z zakresu symulacji medycznej oraz wprowadzenie go do ogólnopolskiej bazy scenariuszy medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji projektu „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” - realizowanego w ramach...

21/11/2018

Zapraszenie do składania ofert na przeprowadzenie wykładu dla dzieci (wiek 6-12 lat) na temat implantów słuchowych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie wykładu dla dzieci (wiek 6-12 lat) na temat implantów słuchowych

12/10/2018

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie wykładu dla dzieci (wiek 6-12 lat) na temat organizacji misji medycznych

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie wykładu dla dzieci (wiek 6-12 lat) na temat organizacji misji medycznych.

Archiwum