Komunikaty

10/06/2021

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w grancie NCN

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie "Inteligentne polimerowe systemy dostarczania fotosensybilizatorów do komórek nowotworowych" finansowanym przez Narodowe Centum Nauki.

07/06/2021

III Debata Poznańska „Jak tworzyć miasto kultury”

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w organizowanej przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania wraz z Partnerami - III Debaty Poznańskiej „Jak tworzyć miasto kultury”

07/06/2021

Bezpłatne szkolenia praktyczne z zakresu wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi szkolenia praktyczne dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych uprawniające do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-19. Szkolenia realizowane są w uczelnianym Centrum Symulacji Medycznej.

31/05/2021

Poszukiwany Konsorcjant w projekcie ORESTES

Nabór otwarty w poszukiwaniu Konsorcjanta w projekcie pt.: „ORESTES - Ocena RESTytucji czynności poznawczych Eksplorowanych w Sferze językowej i pozajęzykowej u osób w wieku podeszłym z niedosłuchem po zastosowaniu betahistyny”.

Archiwum