Komunikaty

21/12/2017

Dodatkowe dni wolne od pracy w 2018 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Decyzją JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego w roku kalendarzowym 2018 r. ustanowione zostały 2 dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

20/12/2017

Zakończono inwentaryzację Magazynu Centralnego.

Zakończono inwentaryzację Magazynu Centralnego. Magazyn odzieży czynny we wtorki i czwartki od godz. 9:00 - 13:30.

06/12/2017

Oferta pracy na stanowisku „stypendysta-doktorant”

Katedra Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy na stanowisku „stypendysta-doktorant” w projekcie naukowym p.t: „Spontaniczne starzenie się komórek raka jajnika...

29/11/2017

Zaproszenie na wykłady otwarte

Pan Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza na wykłady, które wygłoszą Dr Marcel Brus-Ramer z Columbia University w Nowym Jorku i Prof. Alexis Manaster-Ramer z University of Chicago.

Archiwum