Komunikaty

27/09/2018

Ubezpieczenie NNW dla studentów

W roku akademickim 2018/2019 indywidualna składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów wynosi 40 zł.

21/09/2018

Godziny rektorskie

W dniu 2 października 2018 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00 w związku z Uroczystym Posiedzeniem Połączonych Rad Wydziałów ustala się godziny rektorskie.

20/09/2018

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

19/09/2018

Trwa nabór na Studia Podyplomowe Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej

Zadaniem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu medycyny wieku podeszłego.

Archiwum