Komunikaty

13/05/2021

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

05/05/2021

Nabór na stanowisko "Doktorant" w projekcie NCN

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UMP poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy na stanowisku "Doktorant" w projekcie naukowym pt.: "Udział peptydu MOTS-c w regulacji funkcji fizjologicznej kory nadnerczy", finansowanym z programu Sonata-Bis Narodowego Centrum Nauki (2021-2025).

05/05/2021

Nabór na stanowisko "Post-doc" w projekcie NCN

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UMP poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy na stanowisku "Post-doc" w projekcie naukowym pt.: "Udział peptydu MOTS-c w regulacji funkcji fizjologicznej kory nadnerczy", finansowanym z programu Sonata-Bis Narodowego Centrum Nauki (2021-2025).

21/04/2021

Supertalenty w Medycynie 2021 - zgłoś kandydata do konkursu

Supertalenty w Medycynie to prestiżowy plebiscyt organizowany przez redakcję "Pulsu Medycyny" od 2012 roku. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy (do 39 roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach.

Archiwum