Komunikaty

25/09/2017

Akademia Formedis

Formedis Medical Managment & Consulting we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w projekcie...

24/09/2017

Ubezpieczenie NNW dla studentów

W roku akademickim 2017/2018 indywidualna składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów wynosi 40 zł.

21/09/2017

Bezpłate badanie wzroku osób powyżej 65. roku życia

Zakład Optometrii Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zajęć „Optometria geriatryczna” zaprasza...

20/09/2017

"Projekt NAUKOWIEC" - jak rozwijać karierę badawczą?

Jak planować i rozwijać karierę zawodową i pasje naukowe? Jak budować sieć kontaktów i zaistnieć w środowisku? Jakie umiejętności rozwijać? Jak pisać wnioski o granty?

Archiwum